Svenskarnas köpbeteende

Svenskarna är både medvetna och kräsna konsumenter. Hela tre av fyra svenskar tycker att ansvarstagande är en förutsättning för högkvalitativa produkter. 44 procent tycker att produkternas utseende är avgörande för vad de köper, visar en undersökning.

Tre av fyra svenskar anser att ansvarstagande är synonymt med kvalitativa produkter, 58 procent föredrar det som verkar autentiskt snarare än det massproducerade. Samtidigt köper 8 av 10 svenskar vanligtvis inte nytt innan den produkt de använder har gått sönder, visar en stor undersökning genomförd av nordiska designbyrån Kuudes.

Vidare så värderas inte bara hållbara val högt – trender och nyheter följs också. Nästan hälften av alla svenskar uppger att de känner viss oro över världsläget, vilket påverkar deras konsumtion. Över hälften av svenskarna värderar trendiga levnadsvanor och kreativitet, och 44 procent tycker att produkternas utseende är avgörande för vad de köper.

Källa: Cap & Design