Sveriges Innovationsriksdag till Blekinge 2019

Som medlemmar i Blue Science Park är vi riktigt glada att Sveriges Innovationsriksdag kommer till Blekinge 2019.

Sveriges Innovationsriksdag är konferensen som sedan 2011 samlar kärnan av svensk innovationskraft och arrangeras av SISP, Swedish Incubators and Science Parks. 2019 kommer den att arrangeras i Blekinge i samarbete mellan Blue Science Park, NetPort Science Park och Blekinge Business Incubator. Sveriges Innovationsriksdagen är en viktig nationell mötesplats som samlar ca 400 deltagare för att tillsammans diskutera hur vi kan stärka landets samlade förmåga att stimulera innovation och därigenom jobbskapande och regional tillväxt. Här samlas en betydande del av aktörer från innovationssverige, såsom medarbetare i inkubatorer och science parks, nationellt, regional och lokalt ledande politiker och beslutsfattare, samt näringslivsföreträdare och entreprenörer. I år deltar Sveriges Närings- och Innovationsminister Mikael Damberg.

– Beslutet att tilldela värdskapet för 2019 års Innovationsriksdag till Blekinge skedde i stark konkurrens, säger Patric Eriksson som är ordförande för SISP, Swedish Incubators and Science Parks. Utöver det vinnande förslaget fanns andra intressanta ansökningar vilket gör att förväntan redan nu är högt ställd. Med de förutsättningar regionen har är jag dock övertygad om att det kommer bli en mycket bra Innovationsriksdag 2019.

– Nu sätter vi Blekinge på kartan och ökar intresset för forskning och innovationer genom denna nationella mötesplats mellan företag, forskare, studenter och offentlig verksamhet, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park.

– Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem. Nu vill vi bli bäst i Sverige på att nyttja digitaliseringens möjligheter, säger Samuel Henningsson, VD, NetPort Science Park.

– Vår process bygger på arbetssätt från världens främsta innovationsmiljöer. Vi brinner för den där gnistan i ögonen på den som bestämmer sig för att förverkliga drömmar och idéer. Med det tänket driver vi en av Sveriges främsta inkubatorer, säger Anders Cronholm, VD, Blekinge Business Incubator