Vad är sökordsoptimering?

Sökordsoptimering, Sökmotoroptimering eller SEO står för begreppet Search Enginge Optimization och är ett begrepp som direkt översatt till Svenska blir Sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering handlar om att få sin hemsida att placera sig på en så hög plats i den organiska träfflistan som möjligt.

Att öka försäljningen är dock inte alltid det primära målet, men oberoende vad man sysslar med är alla överens om att de som letar efter information enkelt och snabbt ska kunna finna det de söker. Sökmotorernas utveckling sker i en otroligt snabb takt. Redan 2008 använde så många människor sökmotorer att Google sade sig kunna förutspå när influensan skulle drabba olika regioner i världen, baserat på sökningar från personer i en viss region. Idag uppger över 80% att de undersöker produkter/tjänster inför ett beslut, och frågan är om du vill vara ett av företagen som kommunicerar med den som söker? Oavsett om du vill sälja eller bara synas så hjälper vi dig på vägen!

 

Sökmotoroptimering

De främst använda sökmotorerna i Sverige idag är Google, Bing & Yahoo, där Google står för den absoluta lejonparten av trafiken. Idag finns det nog ingen som inte använder sökmotorer i sin vardag och redan 2003 valde SAOL att lägga till begreppet ” Googla ” i ordlistan. Nästintill oavsett vilket företag eller bransch vi arbetar med är Google utan tvekan den trafikkälla som tillför mest trafik till webbplatsen. Det man också ska ha i åtanke är att det inte är bara ”trafik” utan det är också högst relevant trafik eftersom användaren själv har hittat till webbplatsen genom att det dem sökt efter just den tjänsten/produkten. Många fokuserar gärna på att leda mycket trafik till sin webbplats men funderar inte alltid på vem besökaren är och en besökare kan verkligen ha olika värde. Att bara klättra enstaka placeringar i träfflistan kan ha extremt stor påverkan och vi har idag case där endast 3 platser gjort skillnad i miljonklassen på företagets omsättning under året. I Sverige är idag investeringarna kring sökmotoroptimering (SEO) fortfarande en förhållandevis liten del av ett företags totala budget. I snitt lägger ett offensivt företag idag ca 20% av sin årsbudget här. I USA passerade denna siffran för första gången över 50% i snitt under 2015 när byråerna fick lägga budgeten. Att därför påbörja sitt arbete kring sökmotoroptimering kommer vara av högsta värde eftersom allt tyder på att vi även i Sverige går denna utveckling till mötes. Ju snarare ni som företag påbörjar arbetet med sökmotoroptimering, desto snarare kan börja ta del av dessa högst relevanta besökare till just er webbplats.

 

Hur arbetar vi?

Sökmotoroptimering startar alltid med en analys som är uppdelad i ett par olika moment. I den första delen analyserar vi sökpotentialen för dina tjänster eller produkter utifrån ett sökmotorperspektiv. Vi analyserar då sökvolymer, konkurrensen inom branschen men också just er webbplats. Målet med analysen är att bestämma vilka sökord som är mest lönt att optimera. När vi sedan konstaterat hur arbetet skulle kunna fortlöpa och vilka ord som vi bör kunna påverka är vi över i den andra delen av analysen. Denna innebär att vi gör en rankingrapport där vi fastställer ett nuläge kring de ord som kan vara av intresse att optimera och hur deras nuvarande position hos Google är. När vi sedan tillsammans med kunden konstaterat vilka sökord vi vill arbeta vidare med påbörjar vi nästa steg i arbetet vilket innebär att fylla sajten med ett relevant innehåll. Detta kallas också för ”content writing” och är en absolut förutsättning för att kunna få bra resultat.

 

Arbetsprocessen

Nästa steg är den som man kallar för optimering ”on-page”. Att en sida är väl optimerad onpage är som ovan nämnt en direkt förutsättning för att vi ska kunna uppnå resultat under året men också kunna koppla på externa länkar. Det är många olika delar som ingår i en optimering på sidan men i korta drag handlar det om att säkerställa att sidan har ett för sökordet så korrekt innehåll som möjligt. Detta görs genom både dem delarna man inte ser och sidans textinnehåll. Det som särskiljer vårt sätt att arbeta med optimering kontra andra i branschen är att vi genom en heltidsanställd contentwriter går igenom varje undersida och skapar unika texter och innehåll utifrån vilket sökord som ska optimeras. Detta innebär inte bara att resultatet med optimeringen blir bättre utan det ger också den som besöker sidan en bättre upplevelse. Detta kallas också för konverteringsstrategier och innebär att vi på så vis ökar sannolikheten att du får kontakt med dem som hittat dig i träfflistorna. Att ha ett för besökaren relevant textinnehåll blir allt viktigare och därför är det självklart för oss att arbeta med en egen contentwriter som säkerställer att din sidas innehåll är bästa möjliga. Kortfattat kan man säga att vi hjälper er webbplats bli relevant för såväl Google som för dina besökare vilket ökar både frekvensen av besök men också antalet kontakter.

Den andra delen i arbetsprocessen är det som kallas för ” off-page” eller extern optimering. Genom att arbete med relevansteorier & länkstrategier som är kopplade till innehållet på sidan vi optimerar kan vi öka relevansen och därigenom synligheten av sajten. Vad det innebär är att vi genom att tillföra innehåll kopplat till sin sida kan förbättra positionen i sökmotorerna. Varje företags sätt att arbeta med den externa optimeringen är ett hantverk i sig och i vårt fall läggs mycket energi på att bygga bra & stabila länkar som följer Google Guidelines och skapar ett mervärde för dig som kund. Vad vi menar med detta är att vi har satt krav på flera parametrar för att säkerställa länkarnas kvalitet

– Endast Svenska siter med .se-domäner.
– Unika IP-adresser.
– Vi väljer strategiskt ut länkar & utformar en länkstrategi för varje sökord.
– Varje länk ger kraft mot valda sökord (alla länkar är follow & ligger inte sitewide).
– Varje site vi arbetar med har sitt unika innehåll & varierar i utformning.
– Alla länkar/siter ägs helt av oss vilket ger oss fulla möjligheter & 100% kontroll.
– Länkarna höjer värdet på hela sajten vilket också innebär att liknande ord som inte finns i avtalet även dem kan resultera i bättre placeringar.