Vi har sociala medier, därför finns vi

I den senaste rapporten av ”svenskarna och internet 2017” hittar vi en hel del intressant information. Visste du att så gott som alla svenskar upp till pensionsåldern använder internet? För första gången i den här undersökningens historia visar siffrorna att majoriteten (56%) av Sveriges äldsta målgrupp, 76 år och äldre, använder internet.

Förutom åldersgruppen 76 år och äldre ökar även användandet av internet bland barn. Redan vi två års ålder använder 8 av 10 barn internet och vid 6 års ålder använder 98% internet. Användandet av internet sker oftast i form av tv- och videotittande, men också spel och lärande.

Tillgången till internet ökar konstant vilket gör att arbetstiden och fritiden glider ihop för många. Majoriteten av den svenska befolkningen som arbetar (51%) läser jobbmail under sin semester.

Raporten visar att användandet av Facebook minskar i målgruppen 12-15, från 67% till 54%, men trots det ökar användandet av Facebook i helhet. Den vanligaste aktiviteten bland de som använder Facebook är att skicka meddelanden via Messenger. Även användandet av Instagram ökar. För första gången använder majoriteten av svenskarna Instagram. Så gott som alla tjejer i åldersgruppen 12-15 år (97%) använder Instagram.

Även användandet av Youtube ökar. I princip alla ungdomar upp till 25 år använder Youtube dagligen.

I och med att svenskarnas internetnärvaro ökar finns det inga ursäkter till att företag inte ska finnas och synas på nätet. Företag behöver våga satsa mer på att synas på internet. Företag förväntas att finnas och synas på sociala medier, oavsett bransch, hur stort eller hur litet företaget är – målgruppen finns där. Alla finns där.