Ny grafisk profil till KHK

KHK är en ung klubb i jämförelse med andra på samma sportsliga nivå, förutsättningarna har historiskt sett varit små medel och hjälp från volontärer. Detta har i sin tur skapat inkonsekvent användande av klubbens profil gentemot marknaden, det blir lätt spretig och inte alltid helt genomtänkt, det speglar inte klubbens vision och sportsliga framgångar.

Vi tog tillsammans med KHK ett beslut för cirka 1,5 år sedan att skapa en genomtänkt profil för klubben som ska ligga i framkant gentemot andra klubbar och som skall verka som en plattform för varumärkets framtid och framgångar.

Vår gemensamma vision är att vår omvärld ska känna igen oss oberoende av var och hur den möter oss. Logotypen är bland det viktigaste kännetecknet för ens organisation och företag. Den speglar våra värderingar som ligger till grund för allt vårt agerande, långsiktighet, pålitlighet, samverkan och förmågan att tänka nytt & framåt. Ett starkt varumärke och konsekvent användande av profilen är viktiga byggstenar för framgång, både för marknaden och personalrekrytering. Det är långt ifrån bara ledningen som skall känna stolthet för sitt varumärke. Det är vi som är KHK.

Se hela profilen här.