KHK Intro 2016/2017

KHK Intro 2016/2017 – Det är vi som är KHK!

Intro 2016/2017 för Karlskrona HK, det blev den största produktionen någonsin för KHK tillsammans med Nordic Frames, BTH och No Limits mediaproduktion. Bakgrunden är Fansens resa och att kunna resa sig tillsammans trots tuffa motgångar. Det är vi som är KHK!

Compani 56 Projektleding, fotografering, manus, inspelning.

Nordic Frames Inspelning, redigering och klippning.

BTH Spelarpresentation och automation.

No Limits mediaproduktion Ljudläggning.

 

Fotografering till spelarpresentationen