Blue Science Park

Responsiv webbproduktion åt Blue Science Park

Uppdrag från Blue Science Park i Karlskrona att ta fram deras plattform på webben som med tiden skall växa och verka dynamiskt som ett nav och centrum för deras branschområden. Som alla våra webbproduktioner är den optimalt anpassad för alla olika sorters enheter. Större delen av bilderna kommer också från oss.

 

Om Blue science Park

Blue Science Park är en innovationsmiljö som stärker Blekinges ställning inom fokusområdena Telecom/IT, eHälsa och Marin teknik genom samarbete mellan näringslivet, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge. De är över 70 medlemmar. Deras kompetens är unik genom att de har hela ekosystemet här från forskning och utbildning till producerande företag och avancerade användare.

Här möts forskningen och de behov som finns i näringslivet och den offentliga verksamheten för att bygga upp spetskompetens och fånga upp nya idéer inom våra fokusområden.