Webbplats åt Samordningsförbundet i Kalmar

Modern webbplats till Samordningsförbundet i Kalmar som sticker ut

Framtagning av modern och responsiv webbplats. Man ville sticka ut gentemot andra samordningsförbund och tar gärna täten i den moderna utvecklingen. Vi har arbetat med stora tilltalande bilder och en modern blocklayout som är anpassningsbar på bästa sätt oavsett vilken enhet som används.

 

Om Samordningsförbundet i Kalmar

Förbundets uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan medlemmarna inom rehabiliteringsområdet. Uppdraget är att underlätta för medlemmarna att samverka kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera rehabiliteringsaktörer. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.